Velg standard tekst
 • Din CV er meget viktig for å få en jobb. Jeg har derfor gått gjennom din CV på arbeidsplassen.no og har notert ned ting som kan gjøre den mer interessant for arbeidsgivere. Her er de konkrete forslagene jeg anbefaler at du ser på for din CV:
Personalia
 • Du har ikke lagt inn en e-postadresse. Det er viktig for arbeidsgiver å ha det for å kunne ta kontakt med deg eller for å sende deg informasjon. Legg inn din e-postadresse for å være lett tilgjengelig.
 • Du har en e-postadresse som jeg anbefaler sterkt at du endrer, da den ikke er nøytral. Det er opp til deg å bestemme, men du fremstår som mer seriøs overfor en arbeidsgiver med en e-postadresse som er nøytral. E-postadresser kan du opprette gratis på for eksempel gmail.com.
 • Du har ikke lagt inn ditt telefonnummer. Det trenger arbeidsgiver for å kunne komme i kontakt med deg. Legg til ditt telefonnummer for å være lett tilgjengelig.
Sammendrag
 • Du har ikke skrevet et sammendrag om deg selv. Dette er kanskje det viktigste du legger inn, fordi sammendraget er det første arbeidsgivere leser når de skal finne en person med relevant erfaring og kompetanse. I sammendraget kan du fortelle kort om din viktigste kompetanse og arbeidserfaring, og kort hva som er dine styrker og hvordan du er som person. Eksempler er nøyaktig, arbeidsom, kreativ, god kollega, liker å jobbe i grupper, eller noe annet som beskriver deg. Mulighetene er mange, men hold det kort og unngå å skrive alder eller årstall slik at sammendraget ikke blir utdatert etter hvert som tiden går.
 • Unngå å skrive alder eller årstall i sammendraget slik at det ikke blir utdatert etter hvert som tiden går.
 • Sammendraget du har laget bør gjøres om. Du må få med mer om deg selv, hvem du er som person, og hvilken kompetanse og erfaring du har. Sammendraget er det første arbeidsgivere leser når de skal finne en person med relevant erfaring og kompetanse. I sammendraget kan du fortelle kort om din viktigste kompetanse og arbeidserfaring, og kort hva som er dine styrker og hvordan du er som person. Eksempler er nøyaktig, arbeidsom, kreativ, god kollega, liker å jobbe i grupper, eller noe annet som beskriver deg. Mulighetene er mange, men hold det kort og unngå å skrive alder eller årstall slik at sammendraget ikke blir utdatert etter hvert som tiden går.
 • Du må gå gjennom sammendraget du har skrevet. Sammendraget inneholder en eller flere feil. Sjekk mot skrivefeil, punktum, grammatikk, mellomrom etter punktum og store bokstaver.
Utdanning
 • Arbeidsgiver er opptatt av hvilken formell kompetanse du har. Derfor er det viktig at du legger til utdanningen din på CV-en. Selv om du eventuelt kun har grunnskole, få det med. Det vil gjøre CV-en din mer oversiktlig, og den vil virke mer komplett.
 • Jeg vil anbefale deg å utdype litt mer rundt hva utdanningen din består av. Flere av de som leser CV-er i bedrifter vil trenge litt mer hjelp fra deg om hva utdanningen din er for noe. Skriv kort rundt fagene du tok.
 • Jeg vil anbefale deg å utdype litt mer rundt noen av utdanningene dine. De mangler forklaring så skriv kort rundt fagene du tok.
 • Sjekk opp bedriftsnavn og lokasjon mot eventuelt skrivefeil som for eksempel stor bokstav.
 • Du må gå gjennom beskrivelsen av din utdanning. Beskrivelsen inneholder en eller flere feil. Sjekk mot skrivefeil, punktum, grammatikk, mellomrom etter punktum og store bokstaver.
Arbeidserfaring
 • Husk å få med navnet på bedriften du jobbet hos under fanen arbeidserfaring. Det gjør det lettere for arbeidsgivere å få en forståelse av din erfaring, hva du har jobbet med, og om du er den rette personen for dem.
 • Sjekk om bedriftens navn eller bedriftens lokasjon er skrevet med stor bokstav eller har andre skrivefeil.
 • Du må få med stillingstittelen du hadde hos arbeidsgiver. Skriv hva du jobbet som, for eksempel butikkmedarbeider, avisbud, konsulent. Det vil være mer oppklarende for den som leser din CV.
 • Se over tittelen du har skrevet. Se over mot skrivefeil eller manglende stor bokstav.
 • Skriv hvilken rolle og hva slags arbeidsoppgaver du hadde på hver enkelt arbeidsplass. Det holder for eksempel ikke bare å skrive «butikkmedarbeider». Det er stor forskjell på å jobbe som butikkmedarbeider i matvarebutikk og trelastbutikk. Skriv om oppgaver og ansvarsområder. Få med gode beskrivelser. Dette er veldig viktig å ha med fordi det gir en potensiell arbeidsgiver kjennskap til deg, og de kan lettere vurdere om du er en mulig ny medarbeider hos dem.
 • Du må gå gjennom beskrivelsen av din rolle. Beskrivelsen inneholder en eller flere feil. Sjekk mot skrivefeil, punktum, grammatikk, mellomrom etter punktum og store bokstaver.
Annen erfaring
 • Se over skrivefeil eller manglende stor bokstav.
 • Se over skrivefeil eller manglende stor bokstav.
Kurs
 • Se over kursholderen du har skrevet. Se over mot skrivefeil eller manglende stor bokstav.
 • Se over kursnavn/beskrivelse du har skrevet. Se over skrivefeil eller manglende stor bokstav.
Språk
 • Skriv inn hva morsmålet ditt er. Det mangler.
 • Vurder om det er nødvendig å ha med alle språkene ut fra jobben du skal søke.
 • Se over språkene du har lagt inn. Har du lagt inn alle da norsk mangler?
Førerkort
 • Sjekk opp førerkortene du har lagt inn. Det er ikke viktig for alle jobber at du har lappen på for eksempel moped eller snøscooter. Viktige førerkort er bil, lov til å kjøre med henger, trucklappen, lov til å kjøre lastebil og så videre. Vurder hvem du skal ha med på listen.